Iveco – klient on keskmes

Tulevikuplaan

Olla konkurentidest parem ja sammuvõrra ees, pakkudes klientidele edu tagamiseks väärtusi ja kõrget kvaliteeti.

Eesmärk

Pakkuda oma väljapaistvatele kogemustele tuginedes ja üleilmsete partneritega koostööd tehes transporditööstusele parimaid ja mugavamaid lahendusi.

Väärtused

Jõudlus. Me toetame ja väärtustame kliendi tegevust

Usume, et meie toodete jõudlus ja teenuste kvaliteet tähendavad eelkõige seda, et me pakume kliendile võimalust tagada oma ettevõtte jätkuv majanduskasv, nii et teie edu on meie edu ja vastupidi.

Pühendumine. Me suhtume tõsiselt oma vastutusse

Me teeme pidevaid parandusi ja täiustusi oma tööstiilis, et paremini täita oma klientide, aktsionäride, kolleegide ja kogu ettevõtte ootusi.

Selleks täiustame pidevalt oma tooteid ja teenuseid nii oma igapäevatöös kui ka uuendustegevuses, seades esikohale kliendi ettevõtte tootlikkuse, keskkonnasäästlikkuse ja ohutuse.

Usaldusväärsus. Me täidame oma lubadused

Kolleegidele ja klientidele antud lubaduste täitmine on loomulik osa meie töökultuurist.

Me tegutseme oma ettevõtte hea maine hoidmise nimel, tagades Iveco toodete vastavuse antud lubadustele ning täpse, usaldusväärse ja ökonoomse teeninduse.

Meeskonnavaim. Me töötame oma edasimüüjate, tarnijate ja klientidega ühtse meeskonnana, et vastata muutuva maailma ootustele

Meie kliendid, tarnijad ja edasimüüjad on meie meeskonnakaaslased, kellega koos mõtestame lahti muutused ja töötame välja asjakohased lahendused. Meie eesmärk on leida koos võimalusi, kuidas suurendada konkurentsivõimelisust nii, et konkurentide järgmise sammu ootuses teeme ise järgmise sammu.