IVECO – üleilmne ettevõte

Ivecos töötab üle 25 000 töötaja, ettevõte on esindatud viiel mandril: 16 riigis asuvas 27 tootmistehases toodetakse veokeid, milles kasutatakse 6 teaduskeskuses välja töötatud tipptasemel tehnoloogiat. Väljaspool Euroopat on ettevõte esindatud Hiinas, Venemaal, Austraalias ja Ladina-Ameerikas. Müügijärgse teeninduse lai võrgustik, mis hõlmab 160 riigis asuvat enam kui 5000 teeninduskeskust, tagab meie tehnilise toe kõikides geograafilistes piirkondades, kus Iveco veokeid kasutatakse.

Tootmistehased

Kõikides Iveco tootmistehastes rakendatakse kõige moodsamaid tehnoloogiaid ja tootmismeetodeid eesmärgiga ehitada kvaliteetseid sõidukeid ja tagada, et tehas töökeskkonnana vastab töötajate vajadustele. Kõikidel tehastel on ISO 9001:2000 (protsessipõhise kvaliteedijuhtimise) ja ISO 14000 (keskkonnajuhtimise) sertifikaadid.

Teadus- ja arenduskeskused

Iveco investeerib kapitali erinevais paigus üle maailma asuvate teadus- ja arenduskeskuste tehnoloogiatesse ja toodetesse. Sellise kapitaliinvesteeringu eesmärk on tuua turule veokeid, mida iseloomustavad klassi parimad tööomadused, väikesed kasutuskulud ja vastavus rangetele keskkonnastandarditele, mis paljudel juhtudel ületavad oma ranguse poolest praegu kehtivaid rahvusvahelisi keskkonnastandardeid.

Müügi- ja hooldusvõrgustik

Iveco üleilmne müügi- ja hooldusvõrgustik katab viit mandrit. Klientide käsutuses on üle 2000 müügikoha ja 5000 teeninduskeskuse. Ettevõte toetub edukatele, suurte kogemustega partneritele, kes klientide teenindamiseks rakendavad oma parimaid oskusi ja eriteadmisi.